50º C (volum 1)

50°C (volum 1) pretén oferir, en poc més de 60 minuts, una visió sobre què suposa el canvi climàtic i les amenaces que se’n deriven: augment de la temperatura, del nivell del mar, de la [...]

Guerres, deute i llibertats

Bin Laden és al fons del mar. Abans però, va guanyar més d’una guerra. Malauradament! Més deute. Els Estats Units van ajudar i molt a la implosió de la URSS forçant els dirigents comunistes a la [...]