50º C (volum 1)

50°C (volum 1) pretén oferir, en poc més de 60 minuts, una visió sobre què suposa el canvi climàtic i les amenaces que se’n deriven: augment de la temperatura, del nivell del mar, de la [...]

La Pau i el canvi climàtic

Josep Cabayol i Siscu Baiges. El Periódico 3/9/2017. La Pau y el cambio climàtico: versión en castellano La Paz i el Pablo tindran una filla. Li diran Pau. Es van conèixer en el dia a dia dels [...]

¿Franco ha vuelto?

¿Franco ha vuelto? Lo primero que hace el fascismo es apropiarse de la palabra libertad. A continuación elimina la democracia para defender la libertad que dice amenazada. El lenguaje fue para el [...]