La salut el Negoci de la Vida

Les privatitzacions són la principal arma de destrucció massiva que empren les elits i els seus executors –gran part dels polítics, no tots– contra la població i els seus drets socials. Publicat [...]