La salut el Negoci de la Vida

Les privatitzacions són la principal arma de destrucció massiva que empren les elits i els seus executors –gran part dels polítics, no tots– contra la població i els seus drets socials. Publicat [...]

La Salud el Negocio de la Vida

Las privatizaciones son la principal arma de destrucción masiva que utilizan las élites y sus ejecutores –gran parte de los políticos, no todos– contra la población y sus derechos sociales. [...]